Lautta työttömyydestä työhön- hankkeen asiakkaista pidetään asiakasrekisteriä. Haluamme uuden tietosuoja-asetuksen (GDPR) voimaan tulemisen myötä varmistaa myös sen, että sinä olet tietoinen siitä, mitä tietoja keräämme ja miten niitä säilytämme.

 

  1. Mitä henkilötietoja meillä on asiakkaista?

Säilytämme asiakkaistamme (hankkeessa mukana olevista henkilöistä) seuraavia tietoja: koko nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, postiosoite ja syntymäaika.

 

  1. Miten henkilötiedot on hankittu?

Kaikki tiedot on kerätty asiakkailta itseltään. Tietoja olemme saaneet silloin, kun asiakas on ilmoittautunut mukaan hankkeen toimintaan/antanut tietonsa meille.

 

  1. Mihin tarkoitukseen tietoja käytetään?

Käytämme rekisterissä olevia tietoja asiakkaiden kontaktointiin. Tietoja käytetään myös edistämään työnhakuprosessia. Ainoa ulkopuolinen taho jolle luovutamme henkilötietoja on Uudenmaan TE-toimisto (hanke raportoi asiakkaista nimen, syntymäajan, hankkeessa aloittamispäivän ja työllisyystilanteen).

 

  1. Missä säilytämme tietoja ja kenellä niihin on pääsy?

Henkilötietoja sisältäviä tiedostoja säilytetään Google Drivessä. Palveluun kirjautumiseen tarvitaan henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Pääsy rekisteriin on vain vakituisilla työntekijöillä. Jokaisesta kirjautumiskerrasta jää lokimerkintä. Henkilökuntamme on sitoutunut salassapitoon. Säilytämme tietoja hankkeen ajan (1.1.-31.12.2018).

 

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai kommentteja liittyen tietosuoja-asioihin, ole meihin yhteydessä!