Tervetuloa Työmajakan sivuille!

Hanketyöskentely on tällä erää päättynyt. Kiitos kaikille yhteistyöstä. Palaamme asiaan mahdollisten uusien hankkeiden myötä.

Työmajakka ry hallitus

Lautta työttömyydestä työhön- hanke

Työmajakka ry:n Lautta-hanke käynnistyi Kirkkonummella vuonna 2018. Hankkeessa haetaan tulevaisuuden tarpeita vastaavia käytännön ratkaisuja, jotka tukevat TE-toimiston asiakkaiden työllistymistä vapaille työmarkkinoille, siirtymistä opiskelijoiksi tai yrittäjiksi.

Ratkaisut perustuvat asiakkaiden taustojen, tilanteiden, tarpeiden ja toiveiden kartoittamiseen ja ymmärtämiseen. Toiminnan tavoitteena on parantaa asiakkaiden työnhakutaitoja, aktivoida työnhakua sekä kirkastaa omaa osaamista. Tuemme myös työnhakijoiden verkostoitumista ja vertaistoimintaa. Yhteistyö alueen yritysten, yhdistysten ja kunnan kanssa on aktiivista, avointa ja osallistavaa.

Uusille poluille?

Polkuja uusille urille on monenlaisia. Tutustu myös näihin vaihtoehtoihin.
Työ
Koulutus

Palkkatuettu työllistyminen

Palkkatuki on TE-toimiston työnantajalle myöntämä tuki palkkakustannuksiin. Palkkatuki vähentää työnantajan kynnystä uuden työntekijän palkkaamiseen ja helpottaa siten töihin pääsyä. Palkkatuki on harkinnanvarainen ja perustuu TE-toimiston arvioon, kuinka hyvin palkkatuettu työ parantaa työttömän ammatillista osaamista ja edistää työllistymistä.

Lisätietoja: Työllisty palkkatuella

Työkokeilu

Työkokeilussa voi selvittää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojaan sekä mahdollisuuksiaan palata työmarkkinoille. Työkokeilun avulla voi kokeilla tiettyä ammattia tai työtehtäviä ja samalla tutustua mahdolliseen tulevaan työnantajaan. Työkokeilun aikana saa samaa etuutta kuin työttömänä, mutta korotusosa ja kulukorvaus ovat mahdolliset.

Lisätietoja: Työkokeilun kautta työmarkkinoille

Oppisopimus

Oppisopimuksella voi opiskella esimerkiksi merkonomin, kokin tai laitoshuoltajan ammatilliset tutkinnot tai tutkinnon osia. Oppisopimuskoulutus on päätoimista ja pitkälti omatoimista. Oppisopimus suoritetaan määräaikaisessa työsopimuksessa ja työntekijälle maksetaan työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Opinnot suoritetaan pääosin käytännön työtehtävissä työpaikalla, joita täydennetään teoriaopinnoilla. Opiskelijan aikaisempi osaaminen otetaan huomioon koulutusta suunniteltaessa ja jokaiselle tehdään henkilökohtainen opiskeluohjelma, josta selviää muun muassa opintojen sisältö ja kesto.

Lisätietoja: www.oppisopimus.fi